Tveter Thoresen, Ingeborg. «Barnehagen I Et Utdanningspolitisk Kraftfelt». Nordisk barnehageforskning 2, no. 3 (februar 1, 2009). åpnet september 27, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/183.