Johansen, Birgitte. «Førskolelærere Om Barns Oppholdstid I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 2, no. 3 (februar 1, 2009). åpnet september 20, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/184.