Asplund Carlsson, Maj, Niklas Pramling, og Ingrid Pramling Samuelsson. «Från görande till lärande Och förståelse; En Studie Av lärares lärande Inom Estetik». Nordisk barnehageforskning 1, no. 1 (oktober 29, 2008). åpnet mars 24, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/2.