Andreassen, Bengt Ove. «Perspektiver På Hva En førskolelærer Trenger å Kunne Om Religion: Rammeplananalyse Og Preskriptive Innspill». Nordisk barnehageforskning 4, no. 1 (juni 30, 2011): 17–31. åpnet mars 26, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/20.