Sopanen, Pauliina. «Språkmedvetenhet I småbarnspedagogiskt Arbete – Finländska Daghemspedagogers Reflektioner». Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (juni 27, 2019). åpnet mai 24, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/203.