Norling, Martina. «En Studie Om Hur förskollärare Och lärare Resonerar Om Undervisningens innehåll I Relation till Barns språk-, läs- Och Skrivutveckling I förskola Och förskoleklass». Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (juni 27, 2019). åpnet mars 23, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/205.