Furu, Ann-Christin, og Märta Sandvik. «Att stöda Pedagogers Relationella Professionalism Genom Forskningscirklar». Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (oktober 25, 2019). åpnet oktober 26, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/210.