Ytterhus, Borgunn, og Ingvild Åmot. «Barn Med Og Uten Funksjonsnedsettelser Og Deltagelse I Forskergrupper – når Og Hvordan Kan Ulike Kvalitative Forskningsmetoder Få Alle Barn Til å Delta I Forskning?». Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (oktober 9, 2019). åpnet desember 3, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/211.