Lafton, Tove, og Anne Furu. «Studenters læringsutbytte I barnehagelærerutdanningen – En Problematisering Av erfaringslæringens Plass». Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (juni 24, 2019). åpnet august 13, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/212.