Tholin, Kristin Rydjord, og Turid Thorsby Jansen. «Demokratiske Samtaler I Barnehagen?». Nordisk barnehageforskning 4, no. 2 (august 28, 2011): 103–114. åpnet mars 29, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/24.