Eidsvåg, Gunnar Magnus. «Å høre Til Der Du Bor: Om Foreldres Opplevelser Av tilhørighet Gjennom Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 19, no. 2 (juli 11, 2022). åpnet september 30, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/240.