Fugelsnes, Kristin. «Hvordan Skaper Personalet I Barnehagen vilkår for Barns Fellesskap Og tilhørighet?». Nordisk barnehageforskning 19, no. 2 (juli 11, 2022). åpnet juni 4, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/242.