Rosell, Yngve. «Brudd Og Sosial Ekskludering I Ulike Barnefellesskap». Nordisk barnehageforskning 19, no. 2 (juli 11, 2022). åpnet september 30, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/245.