Grindland, Berit. «Uenighet Som Demokratisk Praksis I måltidsfellesskapet På småbarnsavdeling». Nordisk barnehageforskning 4, no. 2 (august 28, 2011): 75–90. åpnet mars 22, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/25.