Zachrisen, Berit. «Konstruksjon Av Identitetsfortellinger I Barns Sosiale Lek». Nordisk barnehageforskning 19, no. 2 (juli 11, 2022). åpnet september 30, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/252.