Johansson, Eva M. «Personalens Blick På Barns tillhörighet I förskolan». Nordisk barnehageforskning 19, no. 2 (juli 11, 2022). åpnet mars 23, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/255.