Johansson, Eva M. «Personalens Blick På Barns tillhörighet I förskolan». Nordisk barnehageforskning 19, no. 2 (juli 11, 2022). åpnet september 30, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/255.