Knudsen, Ida Margrethe, og Elin Eriksen Ødegaard. «Fotofloker: Vilkår for Barns Deltakelse når Digitale Bilder Tas I Bruk I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 4, no. 2 (august 28, 2011): 115–128. åpnet mars 25, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/27.