Halland, Sissel, og Annette Kristoffersen Winje. «‘Jeg Kunne Like Gjerne vært En Assistent’ – En Studie Av Nyutdannede barnehagelæreres Posisjonering I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 19, no. 3 (november 17, 2022). åpnet januar 28, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/286.