Nilsen, Tone Rove, Elisabeth Bjørnestad, og Bjørg Mari Hannås. «Utvalg Og Tilgjengelighet Av Lekemateriell Og Barns Lekemuligheter I Det Fysiske innemiljøet I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 19, no. 3 (november 15, 2022). åpnet januar 28, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/287.