Romøren, Anna Sara Hexeberg, Nina Gram Garmann, og Elena Tkachenko. «Present But Silent? The Use of Languages Other Than Norwegian in Mainstream ECEC». Nordisk barnehageforskning 20, no. 1 (januar 13, 2023). åpnet mars 23, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/310.