Jansen, Turid, Liv Gjems, og Kristin Rydjord Tholin. «Fagsamtaler I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 5 (desember 14, 2012). åpnet september 30, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/32.