Ohna, Stein Erik, og Siv Hillesøy. «Å Legge Til Rette for Kompetanseutvikling I Faglige Fellesskap – Et Samarbeid Mellom Barnehage Og PP-Tjenesten». Nordisk barnehageforskning 19, no. 3 (september 13, 2022). åpnet januar 31, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/327.