Holmberg, Ylva. «Musikstunder I förskolepraktik: Samband Mellan Musikens Mening, Aktivitet Och Aktivitetsformer». Nordisk barnehageforskning 5 (desember 18, 2012). åpnet oktober 5, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/33.