Emilsson, Anette, og Ingrid Pramling Samuelsson. «Jakten På Det Kompetenta Barnet». Nordisk barnehageforskning 5 (desember 14, 2012). åpnet oktober 5, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/34.