Greve, Anne, og Knut Løndal. «Læring for Lek I Barnehage Og Skolefritidsordning». Nordisk barnehageforskning 5 (november 11, 2012). åpnet oktober 5, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/36.