Åmot, Ingvild. «Etikk I Praksis: Barn Med Samspillsvansker Og Medvirkning I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 5 (november 11, 2012). åpnet oktober 4, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/37.