Änggård, Eva. «Att Skapa Platser I naturmiljöer: Om Hur Vardagliga Praktiker I En I Ur Och Skur-förskola Bidrar till Att Ge Platser Identitet». Nordisk barnehageforskning 5 (oktober 17, 2012). åpnet desember 7, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/45.