Farstad, Gunhild Regland. «Når Omsorgsgapet Skal Dekkes: Islandske Foreldres kjønnede Omsorgsstrategier». Nordisk barnehageforskning 5 (januar 28, 2012). åpnet oktober 5, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/46.