Eide, Brit Johanne, Ellen Os, og Ingrid Pramling Samuelsson. «Små Barns Medvirkning I Samlingsstunder». Nordisk barnehageforskning 5 (januar 28, 2012). åpnet september 30, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/48.