Stefansen, Kari. «Små Barns Livsverdener: Klassespesifikke Erfaringsrom?». Nordisk barnehageforskning 5 (januar 28, 2012). åpnet oktober 4, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/53.