Berge, Anita. «"Læring Er Bare å Ta Trinn for Trinn, Det Er Et Langt Steg Fra Begynnelse Til slutt&Quot;: Noen førskolelæreres Og grunnskolelæreres Beskrivelser Av læring Og læringsprosesser I Barnehage Og Skole». Nordisk barnehageforskning 5 (januar 30, 2012). åpnet oktober 4, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/54.