Blok Johansen, Martin, og Lisbeth Lunde Frederiksen. «Teori Og Praksis I De Danske Professionsuddannelser». Nordisk barnehageforskning 6 (april 16, 2013). åpnet mai 24, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/64.