Os, Ellen. «Opportunities Knock: Mediation of Peer-Relations During Meal-Time in Toddler Groups». Nordisk barnehageforskning 6 (november 7, 2013). åpnet mai 24, 2022. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/68.