Insulander, Eva, og Eva Svärdemo Åberg. «Vilken Kunskap erkänns I Det Systematiska Kvalitetsarbetet? Om oförenliga Tankestilar I Dagens förskola I Dagens förskola». Nordisk barnehageforskning 7 (juli 1, 2014). åpnet september 20, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/86.