Hardardottir, Gudrun Alda, og Gyda Margret Petursdottir. «Gendering in One Icelandic Preschool». Nordisk barnehageforskning 7 (mai 6, 2014). åpnet desember 3, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/90.