Børhaug, Kjetil, og Dag Øyvind Lotsberg. «Fra Kollegafellesskap Til Ledelseshierarki? De Pedagogiske Lederne I Barnehagens Ledelsesprosess». Nordisk barnehageforskning 7 (august 4, 2014). åpnet september 20, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/91.