Hogsnes, Hilde Dehnæs, og Thomas Moser. «Forståelser Av Gode Overganger Og Opplevelse Av Sammenheng Mellom Barnehage, Skole Og Sfo». Nordisk barnehageforskning 7 (april 24, 2014). åpnet mars 29, 2023. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/92.