Eriksson, Anita. «Förskollärarens förtydligade Ansvar - En balansgång Mellan Ett Demokratiskt förhållningssätt Och Att utöva Yrkeskunskap». Nordisk barnehageforskning 7 (april 25, 2014). åpnet september 20, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/95.