Larsen, Ann Kristin, og Mette Vaagan Slåtten. «Mot En Ny Pedagogisk Lederrolle Og Lederidentitet?». Nordisk barnehageforskning 7 (februar 14, 2014). åpnet september 20, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/97.