Ahlskog-Björkman, Eva. «Interaktionens Betydelse för Barns lärande - En Studie Av Barns möte Med slöjd I förskolan». Nordisk barnehageforskning 7 (juni 9, 2014). åpnet september 27, 2021. https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/98.