1.
Vik S. Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. nbf [Internett]. 26. november 2014 [sitert 25. mars 2023];8. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/105