1.
Hognestad K, Bøe M. Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices. nbf [Internett]. 9. desember 2014 [sitert 1. april 2023];8. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/106