1.
Hagen TL. Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. nbf [Internett]. 1. juli 2015 [sitert 21. mars 2023];10. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/117