1.
Nordvik G, Alvestad M. Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming. nbf [Internett]. 3. desember 2015 [sitert 24. mars 2023];11. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/125