1.
Alvestad M, Berge A. Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. nbf [Internett]. 6. juni 2009 [sitert 5. oktober 2022];2(2). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/13