1.
Nygård M. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge. nbf [Internett]. 6. oktober 2015 [sitert 22. mars 2023];11. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/132