1.
Fløtten KA. - og så fikk dem se en rein! Ulike tilnærminger til hverdagslig pedagogisk virksomhet i barnehager i samisk-lulesamisk område i Norge. nbf [Internett]. 8. november 2016 [sitert 22. mars 2023];12. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/136