1.
Moxnes AR. Refleksjon i barnehagelærerutdanningen. nbf [Internett]. 31. oktober 2016 [sitert 22. mars 2023];12. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/137