1.
Frønes MH. Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. nbf [Internett]. 3. juli 2017 [sitert 31. januar 2023];14. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/145