1.
Larsen AK, Slåtten MV. Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. nbf [Internett]. 3. juli 2017 [sitert 5. oktober 2022];14. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/147